CIE Technology

Inovace a efektivita ve Vašem podniku skrze virtuální realitu

O KROK NAPŘED DÍKY TECHNOLOGII

Virtuální a rozšířená realita jako nástroj pokroku vašeho podniku

Jsme technologická laboratoř zaměřující se na řešení pro výrobní podniky a veřejný sektor. Technologie virtuální a rozšířené reality pomůže ověřit Vaše návrhy nebo třeba efektivně školit zaměstnance. Naši odborníci s dlouholetou praxí a znalostmi napříč průmyslovým inženýrstvím připraví řešení na míru Vašeho podniku.

Klademe velký důraz na výsledný efekt a aplikovatelnost našich řešení v praxi. Nástrojem k dosažení nejlepších výsledků je kombinace dlouholetých zkušeností v oblasti průmyslového inženýrství a současně vysokými znalostmi technologie virtuální a rozšířené reality u našich odborníků. Našimi zákazníky jsou nejenom průmyslové podniky, ale také instituce z veřejného sektoru, jako například města, nemocnice, vzdělávací instituce a sociální služby. Díky expertize v této oblasti jsme také jediným oficiálním partnerem Západočeské univerzity v Plzni a hlavním mentorem v oblasti virtuální a rozšířené reality pro město Plzeň.

CIE technology

Naše služby

Návrh a ověření pracovišť ve VR

Optimalizaci výrobních pracovišť provádíme již v rámci návrhu pracoviště. Využíváme výhod virtuální reality, aby se zamezilo obvyklým komplikacím, jako např.: nutnost změny konstrukce stroje, ergonomická nevhodnost, zbytečně vynaložené náklady atd.

Vizuální standard ve VR

Vytváříme jednoznačný a jasný vizuální standard (návodka) pro výrobní a montážní pracovníky. S využitím návodek ve virtuální realitě již dlouhodobě snižujeme chybovost, zrychlujeme dobu zaškolení i náběh nových produktů.

Údržba a přestavby ve VR, AR

Údržba i přeseřízení jsou často náročné činnosti, kde si i nejlepší specialisté neví rady. My proto používáme technologii virtuální a rozšířené reality jako nástroj, který výrazně eliminuje nákladná pochybení, zkracuje potřebný čas a pomáhá řešit vzniklé problémy.

Vzdělávání a trénink BOZP ve VR

Realizujte sami školení předepsaná zákonem a dalšími závaznými předpisy ČR v atraktivním prostředí virtuální reality a to bez potřeby školitele, či jiné osoby než je sám školený pracovník. Můžete tak efektivně předat znalosti zaměstnanců v oblastech BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Řízení výrobní dokumentace

Poskytujeme softwarový nástroj pro řízení a evidenci výrobní dokumentace. V digitální podobě, mohou být sdíleny jak současné dokumenty, tak vizuální standardy ve VR. Tento SW stavíme na jednoduchém a intuitivním ovládání a logické struktuře.

VR ve veřejném sektoru

Vytváříme řešení na míru pro veřejné subjekty, jako jsou města, nemocnice, vzdělávací instituce a sociální služby. Hlavními oblastmi řešení je interaktivní a efektivní vzdělávání pracovníků a atraktivní reklama ve VR.


REFERENCE

Zkušenosti našich klientů

VEDOUCÍ DIVIZE

Ing. Konstantin Novikov, MBA

Tel.: +420 774 998 533
E-mail: novikov@cie-group.cz
LinkedIn: @cienovikov