CIE HR

Recruitment a vzdělávání

HUMAN RESOURCES

Najdeme a rozvíjíme talent zaměstnanců

Již více než 13 let nacházíme pro firmy nové talenty v technických oborech. Naše znalost lokálního trhu a bohatá síť kontaktů nám umožňuje najít toho nejvhodnějšího kandidáta pro Vaši společnost. Pomáháme rozvíjet stávající zaměstnance a realizujeme vzdělávací kurzy šité na míru.

Doporučujeme kandidáty na pozice od kvalifikovaných výrobních pracovníků až po top management. Vytváříme a vedeme kurzy povinné z hlediska legislativy, ale i zábavné a rozvojové. Naše práce nás baví, a rádi pro Vás připravíme nabídku na míru.

NAŠE SLUŽBY

S čím Vám můžeme pomoci

Jsme specialisté na vyhledávání nových talentů v technických oborech, od kvalifikovaných specialistů po top management. - Vyhledáváme metodou přímého oslovení
- Opíráme se o 13 let zkušeností v oboru a důkladnou znalost lokálního trhu práce
- Využíváme širokou síť kontaktů v regionu
- 50 % nalezených uchazečů je z osobního doporučení
- Nebráníme se inzerci

Řešíte efektivitu náborového procesu a fluktuaci zaměstnanců? Nedaří se Vám získat a udržet talentované zaměstnance? • Assessment a development centra na míru
• Testování osobnostních a manažerských kompetencí TalentQ ve spolupráci se společností Korn Ferry
• 360°zpětná vazba
• Analýza a návrh efektivního procesu náboru
• Systematické vzdělávání liniových manažerů v řízení výkonnosti a motivace zaměstnanců a jejich návaznosti na zákoník práce a HR procesy
• Individuální a skupinový outplacement
• Testování manuální zručnosti a onboarding zaměstnanců
• Sestavení znalostních matic a aktualizace náplně práce jednotlivých pracovních pozic
• Systém hodnocení výkonnosti, motivace zaměstnanců a efektivní řízení lidských zdrojů

Nabízíme vzdělávací programy navržené na míru Vašim potřebám. Kurzy jsou vedené zkušenými lektory z různých oborů. Získáte tak individuální formy výuky cílené na implementaci školené problematiky v praxi.

Vzdělávání v technických oborech
• Specializovaná školení odborných témat
• Přímá návaznost na řešené projekty
• Zkušení lektoři s dlouhodobou praxí ve vzdělávání zaměstnanců
• Vzdělávací programy navržené na míru
• Individuální formy výuky cílené na implementaci školené problematiky v praxi
• Interaktivní trénink
• Případové studie
• Simulace
• Hry
• Praktický výcvik

Využití dotačních prostředků
• Vzdělávání v soft skills
• Rozvoj kompetencí středního a vyššího managementu
• Mentoring a koučování v oblasti řízení týmů
• Development centra a analýza předpokladů pro rozvoj
• Tréninky komunikace a řešení problémů na pracovišti
• Stress management, work-life balance
• Systematické vzdělávání liniových manažerů v řízení výkonnosti a motivace zaměstnanců a jejich návaznosti na zákoník práce a HR procesy
• Využití dotačních prostředků

Objektivní testování uchazečů vám pomůže k informovanému rozhodnutí a zefektivnění výběru nových zaměstnanců. Testováním stávajících zaměstnanců objektivně identifikujete talenty vhodné pro další rozvoj.

Osobnostní a manažerské kompetence Talent Q ve spolupráci se společností Korn Ferry
Objektivní zmapování preferovaného stylu chování, osobnostních charakteristik a kompetencí relevantních v pracovním prostředí. Testování probíhá v on-line prostředí, s vyhodnocením v rámci několika hodin.

Testování motorických schopností
Testy manuální zručnosti měří schopnost a rychlost koordinace pohybů očí a ruky, včetně jemné motoriky a montážní úkoly konečky prstů. Jsou vhodné pro testování zaměstnanců v provozech, které vyžadují rychlou a přesnou manipulaci s jednoduchým výrobním materiálem a nástroji.

Assessment a development centra na míru
Realizujeme a organizujeme profesionální assessment a development centra vysoce účinná metoda výběru zaměstnanců zejména na nižší a střední manažerské pozice.

Realizujeme školení předepsaná zákonem a dalšími závaznými předpisy ČR v atraktivním prostředí virtuální reality. Můžeme tak efektivně prohlubovat znalostí zaměstnanců v oblastech BOZP, PO a ochrany životního prostředí.

Školení ve virtuální realitě šijeme na míru našim klientům, virtuální realita je reálná kopie prostředí vaší společnosti.
- Bezpečnost práce a vnitřní předpisy
- Požární ochrana
- Ochrana životního prostředí, práce s odpady
- Nácvik pracovních postupů na konkrétní pracoviště ve výrobě
- Trénink pracovních postupů při údržbě a výměně forem

Reference
VEDOUCÍ DIVIZE

Mgr. Linda Šimonová

Tel.: +420 725 650 096
E-mail: simonova@cie-group.cz
LinkedIn: @ciesimonova


REFERENCE

Zkušenosti našich klientů