LEXIKON METOD PRŮMYSLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Just in Case

Základní charakteristika a zaměření metody

Logistická metoda Just in Case patří mezi metody nákupní logistiky. Je zaměřená tedy na oblast nákupu a také tvorbu zásob. Zásoby jsou hlavní parametr této metody. U této metody jsou zásoby a rezervy nutné, jelikož se jedná o systém tlaku. Systém tlaku je charakterizován tím, že zákazníkovi se dodává vyrobené zboží dříve než je schopný dodavatel dodat potřebný materiál pro výrobu tohoto produktu. Dodávky i mnohonásobně překračují běžnou aktuální potřebu, a tím dochází k růstu vázanosti kapitálu v zásobách. Dalším aspektem pro tvorbu zásob je cena, tedy do kalkulace nákladů nevstupuje pouze cena materiálu, ale také cena za dodání (doprava), cena za skladování (manipulace, sklad), doba trvání dodávky a možné dodané množství daného materiálu či polotovarů. Co také určuje množství zásob, jsou množstevní ceny, které mohou celkovou kalkulaci mnohdy velmi nabourat.

Popis principu a fungování metody

Metoda Just in Case je založená na systému tlaku, tedy podnik si musí držet určitý stav zásob, aby mohl uspokojit přání zákazníků. Tedy funguje to na principu tlaku materiálu do výrobního podniku před objednávkou zákazníka. Zákazník si objedná daný produkt a podnik musí mít naskladněné všechny součásti a materiál na výrobu daného produktu, jelikož dodavatelé mají delší dodací lhůty než zákazník. Mít větší zásoby tedy znamená uspokojit objednávky více zákazníků, podnik nijak neriskuje, ale má v zásobách vázány velké finanční prostředky, které by mohl použít k jiným investicím. Dále samotné zásoby stojí mnoho peněz, tedy čím více jich podnik má, tím více ho stojí skladování i samotný materiál.

Podnik objednává v dávkách, aby vznikla co nejlepší kalkulace za skladování i dopravu daného materiálu. Velkým problémem v těchto kalkulacích jsou množstevní slevy, pokud podnik má spočtenou předpokládanou spotřebu materiálu na nějaké období a objednává optimální nákupní dávku vzhledem na náklady na skladování a objednání, může mu po zahrnutí množstevní ceny vyjít, že se vyplatí pro daný podnik objednat materiálu více a ten skladovat, i když poté hrozí, že se daný materiál nespotřebuje. Tedy poté musí daní logistici vzít v potaz toto riziko a určit zda koupit materiálu více (za lepší cenu), i když hrozí zestárnutí materiálu nebo koupit vypočtenou nákupní dávku bez množstevní slevy a poté může dojít k tomu, že přijde další zákazník a objedná si podobný výrobek a pak by se musel daný materiál objednat znovu.

Tato metoda Just in Case díky svým zásobám eliminuje riziko zmetků, tedy má dostatečné zásoby, že pokud dojde k nalezení zmetků v dodávce, či vzniknou zmetci ve výrobě, má dostatek jiných dílů či potřebného materiálu na skladě.

Oblastní použití (Implementace)

Metoda Just in Case je vhodné použít pro sériový a hromadný typ výroby. U kusové výroby nemá význam dělat si nějaké zásoby, jelikož se jedná o specializovanou výrobu a jsou zde delší dodací časy pro zákazníka.

U sériové výroby je tento způsob velmi častý, jelikož dochází k nákupu v dávkách. Jedná se zde o dodavatele s dlouhou dodací lhůtou, než očekává zákazník. Tedy daný podnik se sériovou výrobou si naskladní dopředu zásobu daného materiálu či součástek a díky tomu může zkrátit dodací lhůty pro zákazníka.

U hromadné výroby je nemyslitelné objednávat materiály podle přání zákazníka, jelikož zde se i vyrábí tzv. na sklad. Jelikož časy na výrobu dané součástky jsou podstatně kratší než časy na seřízení výrobního zařízení. Tedy pokud by se vyrábělo pouze na podle objednávky zákazníka a poté se změnila výroba na jiný produkt, bylo by velmi nízké využití výrobních zařízení a velmi vysoké náklady na změnu produktu. Tedy zde se nakoupí velká zásoba materiálu, ze které se vyrobí hotové produkty, které se uloží na skladě a slouží pro uspokojení příštího zákazníka.

Přínosy a cíle za zavedení metod

Metoda Just in Case je velmi používaná metoda, díky dlouhým dodacím lhůtám svých dodavatelů je nutností každého výrobního podniku si držet určitý stav zásob. Cílem je vytvoření optimálních zásob pro minimalizaci rizika neuspokojení zákazníka a s minimálními náklady spojenými s uskladněním daného materiálu, přepravou a cenou daného materiálu (množstevní slevy).

Přínosy metody Just in Case:

  Výpočet optimálních zásob
  minimalizace rizika nevyhovění zákazníkovi
  minimalizace nákladů spojených s nákupem
  tolerance určitých nedostatků v kvalitě produktů
  možnost vyrovnání nepravidelnosti dodávek
  zkrácení dodacích časů zákazníkům
  možnosti využít množstevní slevy

Předpoklady pro zavedení metody/bariéry

Bariérou zavedení této metody je množství finančních prostředků, které může podnik investovat do zásob. Tedy předpokladem je dostatečné množství finančních prostředků pro nákup ale i další spravování a řízení nakoupených zásob.

Další bariérou je množství skladovacích míst, tedy jestli má podnik vlastní sklad či si někde pronajímá pouze určitý počet skladovacích míst. Jde o to, aby měl dané zásoby, kde skladovat.

Top